Meer kans voor bloemen, vogels en vlinders door gefaseerd maaien

Meer kans voor bloemen, vogels en vlinders door gefaseerd maaien

Gemaaide dijk

Sinds vorig jaar maaien we de dijken in twee fasen. Hierdoor krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, etc. meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras. We voldoen hiermee aan natuurwetgeving en komen tegemoet aan de wensen uit de omgeving, die in 2015 een enquête hebben ingevuld over wonen en recreëren aan de dijk.

“We hebben vorig jaar als proef gefaseerd gemaaid. Dat bleek goed te werken. Op een aantal punten hebben we deze manier van maaien nog wat aangepast op basis van de ervaringen van vorig jaar. Voor de dieren en planten op en langs de dijk is het in twee delen maaien heel gunstig”, vertelt hoogheemraad Paul van den Eijnden.

We maaien vanaf eind mei eerst het bovenste deel van de dijken en daarna (circa een maand later) het onderste deel. Wij kiezen ervoor om eerst de bovenkant van de dijk te maaien, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer op de dijk.

Bij de eerste maaibeurt wordt waar mogelijk golvend/glooiend gemaaid, zodat er hoeken ontstaan waar vlinders en insecten kunnen schuilen en ook voldoende voedsel kunnen vinden. Alle locaties waar wij gaan maaien worden van te voren gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelnestjes. Als we een nest aantreffen wordt deze gemarkeerd en maaien we eromheen.