Minder muizen door nestkasten

Minder muizen door nestkasten

Foto Anita Melenboer

Op zaterdag 3 november timmeren vrijwilligers en medewerkers van de NVWK en het hoogheemraadschap nestkasten in elkaar. De kasten zijn bestemd voor kerkuilen en torenvalken. De nestkasten worden opgehangen bij particulieren die aan de Lekdijk wonen. Hierdoor kunnen de roofvogels een broedplek vinden.

Door het aantrekken van uilen en torenvalken wordt de muizenstand evenwichtiger. Dit laatste is belangrijk, omdat er lokaal veel muizen in dijken graven. Dat is ook precies de reden waarom het waterschap actief meewerkt aan dit project en een bijdrage van € 500,- geeft uit de sponsorregeling. “Het is mooi dat dit soort initiatieven de wensen en belangen van verschillende organisaties en bewoners verenigen”, zegt hoogheemraad Dorenda Gerts met gepaste trots.