Nieuwjaar begint met hoog water

Nieuwjaar begint met hoog water

Archieffoto hoog water Schoonhoven

Op woensdag 3 januari wordt hoog water verwacht. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is alert bij deze verhoogde waterstanden en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Om voorbereid te zijn op de verhoogde waterstanden hebben we de bergingsruimte in de binnendijkse gebieden preventief zo veel mogelijk vrijgemaakt. Door de waterstanden in sloten en plassen waar mogelijk te verlagen, is daar meer ruimte voor water.

Rijkswaterstaat informeert de waterschappen en de veiligheidsregio's over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen wij en andere betrokken instanties indien nodig maatregelen nemen. Op de website van Rijkswaterstaat staan de meest actuele waterstanden.

De gemeente Rotterdam plaatst afzettingen op de lager gelegen kades in buitendijks gebied. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie. Kijk voor meer informatie daarover op www.rotterdam.nl/nieuws/hoge-waterstanden-verwach/