Ondanks regen nog steeds zoet water nodig

Ondanks regen nog steeds zoet water nodig

Stromend water

De droogtesituatie in Nederland is weinig veranderd. Er blijft sprake van een watertekort door lage aanvoer van de rivieren en te weinig regen om het tekort aan te vullen. Daarom laten wij in ons gebied nog steeds zoet water in.

Dit water wordt onder meer aangevoerd via de Bergsluis in Rotterdam. Daarnaast laten we zoet water in via de Snelle Sluis bij Moordrecht en via gemaal Krimpenerwaard vanuit de Lek. Door deze maatregelen beperken we de verzilting in ons gebied en houden we het waterpeil zoveel mogelijk op de juiste hoogte.
Tegelijkertijd houden we ook rekening met de verwachte regen. In sommige peilgebieden bemalen we voor om alvast ruimte te creëren voor deze neerslag. Het blijft dus schipperen tussen voldoende zoetwater bufferen in ons gebied, en voldoende ruimte creëren om neerslag op te kunnen vangen.

Inlaten in ons gebied

Kaart inlaten zoet water

Waterkwaliteit nog niet beter

De waterkwaliteit is afgelopen week nog niet verbeterd. Er is nog steeds blauwalg, botulisme en kroos en we krijgen regelmatig meldingen over vissterfte en dode eenden.
Daarnaast blijven we uiteraard onze dijken en kades in de gaten houden. Onze dijkinspecteurs en vrijwillige dijkbewakers beginnen vandaag aan een nieuwe inspectieronde. Waar nodig houden we dijkvakken extra in de gaten door deze te monitoren.