Ontwerp-peilbesluit polder Overschie ter inzage

Ontwerp-peilbesluit polder Overschie ter inzage

Kaart polder Overschie

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een nieuw peilbesluit voor polder Overschie in ontwerp vastgesteld. Het ontwerp-peilbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage.

Tijdens de inzageperiode, die duurt tot en met 25 juli, kunt u hierop uw reactie geven. Door dit peilbesluit zijn de waterstanden (het waterpeil) in de polder Overschie bepaald en vastgesteld.

Dit peilbesluit betreft in de meeste gevallen de vaststelling van de praktijksituatie. Effecten worden daar dan ook niet verwacht. In gebieden waar het waterpeil wijzigt, zal het peilbesluit een positief effect hebben op het watersysteem.

Lees het ontwerp-peilbesluit polder Overschie.