Onze dijkgraaf en loco-dijkgraaf behoren wederom tot de Beste Bestuurders van Nederland

Onze dijkgraaf en loco-dijkgraaf behoren wederom tot de Beste Bestuurders van Nederland

Dijkgraaf Hans Oosters en loco-dijkgraaf Toon van der Klugt van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stonden afgelopen jaar wederom in de top 50 Beste Bestuurder. Daar zijn we natuurlijk trots op! Zij ontvingen dinsdag 12 maart een oorkonde van onderzoeksbureau Necker van Naem, die dit onderzoek jaarlijks voor Binnenlands Bestuur uitvoert. Hans Oosters eindige in deze verkiezing zelfs in de top 10.

Beide waterschapsbestuurders zijn in deze verkiezing beoordeeld door medebestuurders. Zij nomineerden de Toon van der Klugt op de competenties: daadkrachtig, deskundig en gedreven. Hij wordt gezien als een creatieve bestuurder, die goed luistert en nieuwe oplossingen verzint. Hij wordt geroemd om zijn toegankelijkheid en eerlijkheid. Hij vertelt eerlijk wat de situatie is, ook al is het antwoord minder gewenst. Met name met zijn kennis op financieel terrein oogstte hij veel lof. Een absolute topper die dankzij zijn jarenlange ervaring van aanpakken weet. Omdat hij hiervoor al twee maal in de top 10 eindigde, betekent zijn derde verkiezing ook dat hij alle keren dat waterschapsbestuurders in de verkiezing meegenomen werden, gekozen is.

Dijkgraaf Oosters wordt geroemd om zijn formidabele netwerk kwaliteiten en zijn eigenstandige stijl van communiceren, zowel naar eigen bestuurders als naar stakeholders, maar ook met de pers. Hij neemt in bestuurlijk Nederland het voortouw in de klimaatdiscussie en weet dit in heldere en eenvoudige taal over het voetlicht te brengen. De competenties waarop men hem nomineerde: communicatief, daadkrachtig en deskundig.

Wederom erkenning voor effectieve werkwijze waterschappen

Hans Oosters, die naast zin werk als dijkgraaf ook voorzitter is van de Unie van Waterschappen, is altijd op zoek naar een stevige en praktische samenwerking met vooral gemeenten en betrokken bewoners en bedrijven. “In deze tijd waarin de klimaatverandering waarmee we te kampen hebben steeds merkbaarder wordt, willen we graag erkenning, draagvlak en medewerking van betrokkenen. Van onze medeoverheden, maar vooral ook van de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij ons werk. Dit vraagt van onze organisatie en van onszelf als bestuurders een zorgvuldige aanpak en een open en betrokken houding, waarbij we eerst echt proberen te luisteren naar anderen.”

Dagelijks bestuurder en loco-dijkgraaf Van der Klugt ziet het hoogheemraadschap als een organisatie die is opgericht om collectief aan zijn wateropgaven te werken. “Naar mijn idee kunnen we dit alleen maar goed doen, wanneer we dit collectief oppakken. Voor en namens alle bewoners en bedrijven in ons gebied. Dat geeft ons als eerste taak of plicht dat dan ook effectief en efficiënt te doen. Een overheid kan hierin alleen excelleren wanneer zij in staat is tot zichtbaar goede en effectieve samenwerking met partners. We hebben met onze bestuurlijke partners gemeenten en provincie de afgelopen jaren enorme progressie in gemaakt en die samenwerking functioneert inmiddels zeer goed. Ook de vroegtijdige en nadrukkelijker betrokkenheid van burgers en bedrijven op het pad naar klimaatbestendigheid en duurzame veiligheid brengt steeds vaker een extra en vruchtbare dynamiek.”

De waterschapsbestuurders zijn vereerd met de uitverkiezing door collega-bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen. Zij zien dit wederom als erkenning voor de manier waarop de waterschappen inmiddels zeer effectief samenwerken met hun partners in het lokale bestuur.

Woord van dank

De dijkgraaf en loco-dijkgraaf bedanken alle medebestuurders voor de positieve beoordelingen, en zij bedanken het voltallige hoogheemraadschapsbestuur voor de ruimte en het vertrouwen. Daarnaast bedanken zij alle collega's van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor hun voortdurende steun en inzet.

Meer info is te vinden op www.bestebestuurder.nl