Onze taken en verantwoordelijkheden voor de recreatievaart

Onze taken en verantwoordelijkheden voor de recreatievaart

Recreatievaart

Op veel wateren in het gebied wordt gevaren. We staan daar positief tegenover. We stellen wel randvoorwaarden zodat het varen niet ten koste gaat van de waterstaatkundige functie. Deze randvoorwaarden zijn vastgesteld in de Beleidsuitwerking Varen. Ook worden hierin onze taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de recreatievaart beschreven.

In de beleidsuitwerking Varen (PDF, 782 kB) is vastgelegd waar we welke rol hebben, en hoe we daar in grote lijnen invulling aan geven. Zo hebben we de rol van nautisch beheerder. Dat wil zeggen dat we daar – waar nodig – het vaarverkeer regelen op grond van de Scheepvaartverkeerswet. Verder zijn we vaarwegbeheerder op de doorgaande route via de Ringvaart en de Rotte. We zorgen ervoor dat mensen hier kunnen varen o.a. door enkele sluizen te beheren en te bedienen.