Bijna alle sloten zijn schoon

Bijna alle sloten zijn schoon

Controle onderhoud sloten

Het overgrote deel – meer dan 95% - van de sloten in ons gebied is schoon. Dat is gebleken uit de schouw dagelijks onderhoud die in oktober en november is uitgevoerd. Onze medewerkers hebben het onderhoud van de sloten gecontroleerd.

Goed onderhoud is belangrijk voor de waterkwaliteit en de aan- en afvoer van water, zoals bij hoosbuien en droogte. Als regenwater niet voldoende kan worden afgevoerd, kan dit natte voeten in uw tuin veroorzaken als u aan een sloot woont. Andersom moeten we bij een periode van droogte – zoals afgelopen zomer – water het gebied in kunnen laten om uitdroging van landbouwgrond te voorkomen en verzilting tegen te gaan. Een sloot is goed onderhouden als de waterdiepte en begroeiing op orde zijn, en ook duikers schoon zijn.

Als algemene richtlijn voor de toegestane begroeiing in sloten geldt de zogenaamde ecokleurenkoers. Alle watergangen hebben daarin een kleur, die samenhangt met de gewenste doorstroming van het water. Elke kleur staat voor een maximaal toegestane hoeveelheid begroeiing en de mate van onderhoud. Blauwe watergangen staan voor intensief onderhoud en groene voor extensief onderhoud met meer ruimte voor de ecologie. Meer ecologie draagt bij aan een betere waterkwaliteit.

Hercontrole in februari

De inspectie is nu klaar. Perceeleigenaren die hun sloot nog moeten maaien en op orde moeten brengen, hebben wij een brief gestuurd. Zij hebben een aantal weken de tijd om het onderhoud alsnog uit te voeren. In februari controleren onze medewerkers de sloten die niet schoon genoeg waren opnieuw. Wanneer u zich niet of onvoldoende aan de onderhoudsplicht houdt, kunnen wij het benodigde onderhoud uiteindelijk op uw kosten laten uitvoeren.