Plensbuien kunnen plaatselijk voor overlast zorgen

Plensbuien kunnen plaatselijk voor overlast zorgen

Wateroverlast Rotterdam

Als het hard gaat regenen, wat gebeurt er dan? Waar we ons naast het vergaren van goed water nu ook op aan het voorbereiden zijn, is de situatie die kan ontstaan wanneer er ineens flinke hoosbuien vallen. Door de droogte neemt de grond het water niet snel op. Wanneer we hier mee te maken krijgen, zijn we uiteraard nog alerter en lopen onze eigen mensen en onze dijkbewakers extra controles langs de dijken en kades.

Wij houden in het oog dat ons watersysteem voldoende ruimte en afvoersnelheid heeft. Ondanks dat kunt u plaatselijk te maken krijgen met wateroverlast, zoals tijdelijk water op straat en onvermijdelijke overstorten in het stedelijk gebied, met name in en rond de Rotterdamse Singels.

Droog, droger, droogst

De lang aanhoudende droogte heeft nog steeds de volle aandacht en inzet van ons hoogheemraadschap. We laten nog steeds zoveel mogelijk zoet water in, om de waterpeilen in ons gebied zoveel mogelijk op de juiste hoogte te houden. Sinds afgelopen dinsdag 24 juli krijgen we van de buurwaterschappen extra water aangevoerd via de Kleinschalige Wateraanvoerroute (KWA). We inspecteren de droogtegevoelige kades om schades te signaleren en om tijdig in te kunnen grijpen als dat nodig is.

Op deze plekken laten we momenteel zoet water ons gebied in om de waterpeilen zoveel mogelijk op de juiste hoogte te houden.

We hebben echt te maken met een uitzonderlijk en recordbrekend droogtejaar. Tot nu toe zijn alle maatregelen erop gericht zoveel mogelijk zoet water in ons gebied binnen te laten en waar mogelijk op te slaan als buffer. In ons beheersgebied hebben we geen tekort aan water, maar wel een tekort aan water van de juiste samenstelling. Als er zout in ons watersysteem komt, kan dit problemen geven voor waterkwaliteit en de landbouw en later is het erg moeilijk om het zoutgehalte weer uit het gebied te krijgen. De waterinlaat van gemaal Schilthuis op het Oostplein in Rotterdam is momenteel permanent gesloten vanwege de verzilting: dit water heeft een te hoog zout-/chloridegehalte). We laten momenteel water in via de Bergsluis, afkomstig van onze buurwaterschappen. Daarnaast dreigt nu ook de Hollandsche IJssel steeds verder te verzilten, door het uitblijven van de regen en een lage rivierafvoer van de Rijn. Daarom sluiten wij de doorgang via de Snelle Sluis bij Moordrecht voor vaarverkeer, zodat we onze waterinlaat daar volop kunnen gebruiken om onze zoetwaterbuffer op te bouwen zolang dit nog kan.

Extra controle dijken en kades

Naast het complexe werk aan ons watersysteem richten we ons momenteel ook op de 60 km droogtegevoelige kades in ons gebied. Deze veenkades hebben we de afgelopen jaren versterkt met klei houdende grond, deze grondlaag beschermt de veendijken ook in droogtesituaties zoals deze. Onze eigen inspecteurs en de dijkbewaking zijn in juni al begonnen met het controleren en monitoren van deze dijken, omdat de kans van droogtescheuren wel aanwezig is. Hier gebruiken we nu een dijkinspectie app voor, wij beoordelen de meldingen van onze dijkbewaking direct en zo nodig worden schades verholpen.