Populieren gesnoeid aan Bergse Linker Rottekade

Populieren gesnoeid aan Bergse Linker Rottekade

De omgevallen populier op het pad bij de Bergse Linker Rottekade

Door de storm van woensdag 3 januari 2018 is een populier omgewaaid op een terrein achter het pand Bergse Linker Rottekade 216.

De boom is gevallen over het naastliggend pad, dat een verbinding maakt tussen de Bergse Linker Rottekade en de wijk Nieuw Terbregge. De boom is op een loods terecht gekomen die hierdoor flink beschadigd is. In samenwerking met de gemeente Rotterdam is deze boom dezelfde dag nog verwijderd en is besloten om vandaag, donderdag 4 januari de overige populieren die ook in slechte staat verkeren, te snoeien tot 10 meter boven het maaiveld. Deze werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet.