Projectplan Waterwet sloop oude Snelle Sluis ter inzage

Projectplan Waterwet sloop oude Snelle Sluis ter inzage

Oude Snelle Sluis

Voor de sloop van de oude Snelle Sluis in Moordrecht is een projectplan Waterwet opgesteld. In het projectplan wordt kort het specifieke doel van het project beschreven. Het doel is de sloop van de Oude Snelle Sluis in Moordrecht om vervolgens de dijk te kunnen herstellen zonder nadelige effecten voor de omgeving.

Om dit te kunnen realiseren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een visuele inspectie, een inmeting, een natuurtoets, een bouwkundige opname en geotechnisch en milieukundig onderzoek.

Deze deelonderzoeken vormen de basis voor dit projectplan. De planning is dat het project op 1 april 2019, dus voor het vaarseizoen, klaar is.

Voortraject

Op 27 september 2017 heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (unaniem) besloten dat de oude Snelle Sluis in Moordrecht wordt gesloopt omdat deze geen waterstaatkundige functie meer heeft en omdat de veiligheid in het geding is.

Verdere procedure

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken reageren op het projectplan door een bezwaarschrift in te dienen.