Rotterdams klimaat- en waterdebat voor scholieren

Gemeente Rotterdam en de drie waterschappen in de regio Rotterdam (Waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland) organiseren samen het Rotterdamse Klimaat- en Waterdebat voor scholieren op vrijdagmiddag 1 februari 2019. Jongeren debatteren rond de vraag 'Hoe houden we de stad ook in de toekomst klimaatbestendig?' Scholen kunnen zich nu aanmelden.

Door klimaatverandering worden de klimaat- en watervraagstukken steeds belangrijker: hoe houden we ook in de toekomst onze steden leefbaar en klimaatbestendig? Hoe beschermen we ons tegen de toenemende dreiging van het water uit de zee, uit de rivieren en uit de lucht - en tegen hete en droge zomers?

Scholen kunnen zich nog aanmelden

Als waterschap en gemeente werken we dagelijks aan oplossingen voor deze vragen. Graag betrekken we ook jongeren actief bij deze uitdagingen waar we momenteel voor staan. Daarom nodigen we scholen in de regio van harte uit om met hun debatteam deel te nemen aan het Rotterdamse Klimaat- en Waterdebat.

Het debat vindt plaats op vrijdag 1 februari 12.30-18.00 uur op een mooie locatie in Rotterdam. De exacte locatie wordt binnenkort bekend gemaakt. Er zullen drie debatronden zijn. De jury van het finaledebat wordt gevormd door de drie dijkgraven van de waterschappen en een bestuurder van de gemeente Rotterdam. In totaal kunnen acht scholen uit de regio deelnemen aan de debatmiddag. De stellingen zullen in december worden bekend gemaakt. 

Op 1 februari is het precies 66 jaar geleden dat de dijken doorbraken in Zuidwest-Nederland: de watersnoodramp. En met dit jongerendebat doen de waterschappen de aftrap voor de verkiezingscampagne voor jongeren in aanloop naar de landelijke waterschapsverkiezingen op 20 maart. Aanmelden voor het debat kan tot uiterlijk 1 november via communicatie@hhsk.nl.