Samenwerken aan een duurzame economie

Samenwerken aan een duurzame economie

Landbouw

Bij water- en landbeheer worden organische resten ingezameld. De samenwerkende partijen van de Biomassa Alliantie werken aan toepassingen om die natuurlijke resten opnieuw te gebruiken. Het hoogheemraadschap onderzoekt onder meer mogelijkheden om van reststromen producten te maken, of om het zo te bewerken dat het gebruikt kan worden tegen bijvoorbeeld bodemdaling, of het verbeteren van bodemkwaliteit.

Met haar handtekening bekrachtigde hoogheemraad Agnes van Zoelen op 19 november 2018 de aansluiting bij de Biomassa Alliantie. Dit netwerk van overheden, kennisinstituten en terreinbeheerders werkt samen om natuurlijke reststoffen te behandelen als waardevolle grondstof om weer te gebruiken. Door de toetreding tot de Biomassa Alliantie onderstreept het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de ambitie om bij te dragen aan een circulaire economie.

BIOMASSA IS NATUURLIJK KAPITAAL

Organische reststromen benutten en er een waardevol nieuw product van maken, draagt bij aan een circulaire economie. Bij circulair terreinbeheer wordt de biomassa die vrijkomt bij water- en grondbeheer niet gezien als afval, maar behandeld als grondstof en opnieuw gebruikt. De samenwerkende partijen binnen de Biomassa Alliantie beschouwen biomassa als natuurlijk kapitaal.