Schieland en de Krimpenerwaard laat geen water meer in via Bergsluis

Schieland en de Krimpenerwaard laat geen water meer in via Bergsluis

Foto: Cathrotterdam / Creative Commons Wikimedia

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard laat geen water meer in via de Bergsluis in Rotterdam. Deze waterinlaat is stopgezet omdat er in ons gebied af en toe regen valt, het water minder snel verdampt en het waterverbruik laag is: het groeiseizoen voor de land- en tuinbouw is bijna voorbij.

Mocht er in het gebied weer meer behoefte aan water ontstaan, dan kan het hoogheemraadschap water uit de Zevenhuizerplas gebruiken of water vanuit de Snelle Sluis bij Moordrecht doorvoeren. De Zevenhuizerplas staat op dit moment nog vrij vol.

De kans op verzilt water in ons gebied is gering, omdat we nog enkele weken zoetwater kunnen doorvoeren vanuit de Lek via de Krimpenerwaard. Hiermee houden we de Hollandsche IJssel en ons inlaatpunt voor het gebied Schieland zoet. Zoetwater is hard nodig voor de waterkwaliteit, planten en dieren, voor boeren en tuinders en voor de stevigheid van onze dijken.