Staatsecretaris Van Veldhoven bezoekt klimaatbestendig Rotterdam

Staatsecretaris Van Veldhoven bezoekt klimaatbestendig Rotterdam

Hoogheemraad Dorenda Gerts (rechts) in de tuktuk

Een honderd procent klimaatneutraal Schouwburgplein voor 2030. Een particulier initiatief onder de naam ‘Seven Square Endeavour’, dat samen met de gemeente Rotterdam en het waterschap verder vorm krijgt. Staatsecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is op 19 februari naar Rotterdam gekomen om met eigen ogen te zien waar het over gaat. Na een gezamenlijke ontvangst maakte de staatssecretaris met elektrische tuktuks een rit langs de Boompjes in gezelschap van onder andere wethouder Pex Langenberg en hoogheemraad Dorenda Gerts.

Waterschapsenergie en oplossingen voor waterberging

Deze grootschalige publiek-private samenwerking moet veel slagkracht opleveren. We ontwikkelen samen innovatieve oplossingen zoals een net voor koude- en warmteopslag voor de buurt, een gelijkstroomnet voor de straatverlichting (waardoor deze energiezuiniger wordt) en duurzaam opgewekte elektriciteit (waterschapsenergie) uit het rioolstelsel. Verder moet het Schouwburgplein behalve klimaatneutraal, ook groener worden. De daken van gebouwen rond het plein worden vergroend en waar mogelijk waterbergend gemaakt. Hierdoor kan meer water worden vastgehouden daar waar het valt in periodes van hevige neerslag. Wateroverlast wordt daarmee tegengegaan. Bovendien zorgt dit extra groen voor verkoeling tijdens warme periodes.
Behalve de schouwburg mogen ook De Doelen, de Pathé-bioscoop, alle horeca en de omwonenden in de toekomst geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. In 2020 willen de ondertekenaars al 40 procent klimaatneutraal zijn.

Wat eraan vooraf ging…

Al in 2009 bracht de Rotterdamse Schouwburg de ambitie naar buiten om de ‘groenste’ schouwburg van Nederland te worden. In 2010 tekenden onder andere het Luxor, Theater Zuidplein, de Rotterdamse Schouwburg en de gemeente het convenant Duurzaam Theater Rotterdam, met als doel in 2025 vijftig procent minder CO2-emissie te bereiken ten opzichte van een nulmeting in het najaar van 2009.

In 2015 is Seven Square Endeavour van start gegaan. Hoogheemraad Paul van den Eijnden tekende namens HHSK een  intentieverklaring om samen met alle partners het doel, 100% klimaatneutraal in 2030 te bereiken. Ook bewoners, ondernemers en organisaties rondom het plein, zoals de Vereniging Verenigd Schouwburgplein worden nauw bij de realisatie van het project betrokken.

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners binnen dit project zijn: de Rotterdamse Schouwburg (initiatiefnemer), het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Rotterdam, het Ministerie van I&W, De Doelen, Arcadis, Dura Vermeer, , TNO, en Codarts.

Meer informatie: www.7square-endeavour.nl