Start aanleg waterberging Essenburgpark

Start aanleg waterberging Essenburgpark

Beeld: bewonersvereniging Essenburgpark

Op het voormalige NS-terrein in Rotterdam ontstaat een prachtig stuk stadsnatuur van bijna een kilometer lang en honderd meter breed – het Essenburgpark.

Dit gebied langs het spoor tussen de Mevlana Moskee en de Diergaardetunnel ligt ten noorden van de sportvelden en de Educatieve tuin. Buurtbewoners namen het initiatief om het gebied toegankelijk te maken en uit te breiden met een natuurlijke waterberging. Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden is trots op het initiatief. “Prachtig dat de buurtbewoners zich hier met zoveel passie inzetten. Dankzij intensief samenwerken tussen bewoners, gemeente en waterschap ontstaat hier een geweldig nieuw stuk klimaatbestendig Rotterdam.”

Aan de slag

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een waterberging en paden. Deze werkzaamheden starten op maandag 24 september en zijn half maart 2019 klaar.

Een tekening van de Essenburgsingel en omgeving (PDF, DaF-architecten) (pdf, 6.0 MB)

Droge voeten

De waterberging komt in het laagste deel van het Essenburgpark. Hier kan op een natuurvriendelijke manier 5500 m3 water opgeslagen worden als het hard regent. Dat zijn ruim 40.000 badkuipen vol! Dit helpt de wijk om droge voeten te houden.

Duurzame vergroening

Na de aanleg van de waterberging realiseren de buurtbewoners (verenigd in de stichting Essenburgpark) de groene inrichting van het park en krijgen de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer.