Steiger of vlonder aanleggen? Dit heeft u voortaan zo geregeld!

Steiger of vlonder aanleggen? Dit heeft u voortaan zo geregeld!

Bent u van plan om een steiger of vlonder aan te leggen? Dan hoeft u hiervoor vanaf vandaag in veel gevallen geen vergunning meer aan te vragen.

Een melding via onze website is meestal voldoende. Door soepelere regels vast te stellen, is dit voor u makkelijker gemaakt.

Zo is in de nieuwe Algemene regel Steigers en vlonders het verschil tussen steigers en vlonders vervallen, dit bleek in veel gevallen lastig te duiden. Ook de ingewikkelde berekeningswijze van de toegestane breedte is vervallen, en de toegestane lengte sluit veel beter aan bij de perceelsbreedten in het stedelijk gebied.