Stremming Snelle Sluis Moordrecht voorlopig opgeheven

Stremming Snelle Sluis Moordrecht voorlopig opgeheven

De Snelle Sluis vormt de vaarverbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Rottemeren.

De stremming van de Snelle Sluis in Moordrecht tussen de Hollandsche IJssel en de Ringvaart van de Zuidplaspolder wordt vanaf zaterdag 18 augustus om 10.00 uur voorlopig opgeheven. De afgelopen weken hebben we zo veel zoetwater via de Snelle Sluis op de Zevenhuizerplas gebracht, dat het inlaatdebiet van deze sluis omlaag kan en de pleziervaart gewoon weer gebruik kan maken van deze vaarverbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Rottemeren.

Droogte en verzilting is nog niet voorbij

De problemen door de lange droge periode en de lagere waterstanden in de rivieren zijn voorlopig nog zeker niet voorbij, we hebben nog steeds te maken met verzilting vanuit de Noordzee op de Hollandsche IJssel. Maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht, ook in ons beheersgebied. De aanvoer van water via de rivieren blijft onvoldoende om zonder maatregelen het zoute water terug te dringen. We laten nog steeds zoveel mogelijk water van goede kwaliteit het gebied in, o.a. via de Bergsluis in Rotterdam. Dat is nodig om de keringen sterk en veilig te houden, voor funderingen van woningen, voor de waterkwaliteit (in natuurgebieden), voor de landbouw en het beperken van bodemdaling.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Klanteninformatie via telefoonnummer 010 45 37 200.