Studenten roeien op de grootste waterberging

Studenten roeien op de grootste waterberging

De Willem-Alexanderroeibaan © Thijs de Groot

Van 6 tot en met 8 juli viert de Rotterdamse studentenroeivereniging Skadi haar 90-jarig bestaan met Lustrumwedstrijden op de Willem-Alexanderroeibaan in Zevenhuizen bij Rotterdam.

Studenten strijden sportief tegen elkaar in het gebied dat Rotterdam en omgeving droge voeten bezorgt. De olympische Willem-Alexanderroeibaan ligt in ons grootste waterbergingsgebied, de Eendragtspolder, dat ingezet wordt als te veel regenwater stad en land bedreigt met wateroverlast. Doordat het klimaat verandert, ziet het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard steeds vaker hevige buien in korte tijd vallen.

4 miljoen liter water

Langs de Rotte staan vele gemalen die het te veel aan water uit de polders pompen naar de rivier de Rotte. Wanneer het hoofdgemaal Schilthuis aan het Oostplein in Rotterdam dat water niet snel genoeg kan verwerken, wordt de waterberging Eendragtspolder gebruikt om het regenwater tijdelijk te herbergen. Hier kan 4 miljoen liter water worden geparkeerd. Als het waterpeil in de Rotte weer normaal is, wordt het water uit de waterberging weer via de Rotte en het gemaal Schilthuis naar de rivier de Maas gepompt en komt het water uiteindelijk in de Noordzee terecht.

Eigen verantwoordelijkheid

Skadi organiseert het evenement en vraagt deelnemers en bezoekers aandacht voor deze waterberging. Met posters en publicaties op hun social media worden deelnemers en bezoekers van het evenement gevraagd om na te denken over eigen verantwoordelijkheid en het nemen van maatregelen om wateroverlast te verminderen. Wateroverlast wordt voorkomen door het verminderen van tegels in de tuin, het aanbrengen van waterdoorlatende bestrating, het opvangen van regenwater op daken, het afkoppelen van daken van het riool, het hergebruik van regenwater en nog veel meer. Voor meer inspiratie https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/ons-werk/ruimtelijke-ordening/klimaatbestendige-stad/wat-kun-je-zelf-doen. Het hoogheemraadschap ondersteunt Skadi met het waterbewust maken van haar deelnemers en bezoekers.