Themista® - We gaan bouwen

Themista® - We gaan bouwen

Ondertekening door Esther Bosman, ‎Director Business Unit Water NL bij Royal HaskoningDHV en Miriam van Kuijk, secretaris-directeur van het hoogheemraadschap.

Het is zover; op 25 januari is de realisatie overeenkomst voor de innovatieve Themista® technologie tussen Royal HaskoningDHV en het hoogheemraadschap ondertekend. Na op kleinere schaal te hebben proefgedraaid met Themista® gaan we voor het echte werk.

In biomassa zoals afvalwaterzuiveringsslib zit energie. Vergisting van biomassa levert biogas op, maar de huidige methodiek van vergisting en biogasproductie is vaak niet optimaal. Themista® is een innovatieve technologie gericht op het verbeteren en optimaliseren van de slibgisting op afvalwaterzuiveringen. Ofwel: maximale vergisting van natte slibstroom uit afvalwater, meer biogas uit dezelfde slibstroom en minder restafval. De technologie is ontwikkeld samen met Royal HaskoningDHV, STOWA en waterschap Zuiderzeeland.

Met een Themista® proefinstallatie hebben we in 2016 bewezen dat we op kleine schaal meer energie uit biomassa kunnen halen. In dit geval uit het slib van afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer.

Bestuurder Agnes van Zoelen: “De meeste energie verbruiken wij bij het zuiveren van afvalwater. We kijken naar manieren om minder energie te verbruiken maar ook hoe we meer energie duurzaam kunnen opwekken. Samenwerkingen zoals Themista® zijn belangrijk voor het innovatief verduurzamen van onze afvalwaterzuiveringsproces.”  

Nu gaat Royal HaskoningDHV aan de slag met de bouw van een installatie op grote schaal. In 2018 gaat het bedrijf het ontwerp uitwerken, aannemers selecteren, vergunningen aanvragen en starten aan de bouw van de installatie. De uiterste opleverdatum is medio 2020. Het streven is er om de Themista® installatie, getest en al, eerder op te leveren.

Themista is een samenwerking tussen HHSK, Royal HaskoningDHV. Dit project wordt gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.