Uitvoering laatste maatregelen peilbesluit Bergambacht Zuid aan de Dijklaan

Uitvoering laatste maatregelen peilbesluit Bergambacht Zuid aan de Dijklaan

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is bezig mat de uitvoering van de laatste maatregelen van het peilbesluit Bergambacht Zuid.

Op twee maatregelen na is alles uitgevoerd, maar om te zorgen dat Bergambacht–Zuid op hetzelfde peil komt als Bergambacht-Noord moeten de laatste maatregelen nog worden getroffen. Dit zijn een verbinding onder de nieuwe wetering parallel aan de Dijklaan en de verbinding tussen Bergambacht Noord en Zuid.

De werkzaamheden aan de verbinding onder de wetering vinden plaats ter hoogte van Dijklaan 80-82 en beginnen op woensdag 25 mei met het graven van proefsleuven. De werkzaamheden duren tot eind juni. Tijdens de werkzaamheden is de Dijklaan ter hoogte van nummer 80-82 afgesloten voor alle verkeer, voor fietsers en voetgangers is een omleiding ingesteld langs het voetbalveld.