-UPDATE- De droogte houdt nog even aan, wat nu?

-UPDATE- De droogte houdt nog even aan, wat nu?

Noodpomp

In heel Nederland is sprake van aanhoudende droogte. Het hoogheemraadschap is daarom extra alert op de gevolgen hiervan.

De belangrijkste aandachtspunten bij droogte zijn het op niveau houden van het waterpeil, het tegengaan of beperken van verzilting en extra controle van veendijken en boezemkades. Door de droogte zijn er lokaal verslechteringen merkbaar in en om het water.

Waterpeil

Door de warmte verdampt het water in sloten en plassen. Tegelijkertijd valt er niet genoeg regen om dit aan te vullen. Op verschillende locaties laten we daarom grote hoeveelheden water uit de Hollandsche IJssel en de Lek ons beheersgebied in. Dat zoete rivierwater is belangrijk voor de waterkwaliteit, planten, bomen en dieren, voor boeren en tuinders en voor de stevigheid van onze dijken.

Goede buren

Doordat het water van de Nieuwe Maas zouter is geworden, laten wij sinds enkele dagen geen water meer in vanuit deze rivier. Sinds die tijd laten wij zoetwater in uit Delfland via de Bergsluis in Rotterdam. Dit kunnen wij doen op basis van een waterakkoord met het hoogheemraadschap van Delfland.

Extra zoet water

Gewoonlijk leveren de rivieren meer dan genoeg (zoet)water om in perioden van neerslagtekort aan de vraag te kunnen voldoen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft diverse inlaatpunten waar we dit zoete water kunnen inlaten. Zo kunnen we in Rotterdam water inlaten uit de Nieuwe Maas, bij Nieuwerkerk uit de Hollandsche IJssel. Deze rivieren worden voor een groot deel door de Rijn gevoed, met water uit het buitenland. Voorlopig kan er nog gesproeid worden.
Lees meer

Verzilting

De nabijheid van de Noordzee brengt een bijzonderheid met zich mee. Als de Rijnafvoer laag is, door langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater uit Zwitserland, leveren de rivieren minder tegendruk richting zee. Zeewater krijgt dan meer kans naar binnen te dringen. Als die indringing onze inlaatpunten bij Rotterdam en uiteindelijk ook Nieuwerkerk bereikt, dreigt verzilt water te worden ingelaten in het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard.

Kroos                      

Bij warm weer vormt kroos zich snel. Deze groene laag op het water gedijt goed bij stilstaand water. Te veel kroos kan een bedreiging zijn voor het waterleven en kan zorgen voor stankoverlast. In dat geval kijken we naar een lokale oplossing, bij uitzonderingen wordt kroos verwijderd. Het beste bestrijdingsmiddel voor kroos is het stimuleren van doorstroming. Omdat we in tijden van droogte minder toegang hebben tot zoet water is de kans aanwezig dat u meer kroos ziet in de sloten dan normaal.

Flora en fauna

Mogelijk hebben vissen en waterplanten het lokaal moeilijk door minder zuurstof in het water. Zuurstofarm water en water dat warmer is dan 20 graden zijn ideaal voor de vermenigvuldiging van de bacterie die botulisme (vergiftiging) veroorzaakt. Vissen en watervogels kunnen daardoor doodgaan.

Water wordt zuurstofarm door de verminderde doorstroming van vers water en het kroos dat de bovenlaag van het water afdekt. Waar mogelijk proberen wij de doorstroming te stimuleren met pompen en het inlaten van vers water.

Overlast?

Ondervindt u overlast van bijvoorbeeld stank of de aanwezigheid van dode vissen? Maak dan een melding door te bellen naar 010 45 37 200 of een e-mail te sturen naar klantmeldingen@hhsk.nl.