Veranderend klimaat stelt eisen aan inrichting van de stad: Eerste Capelse klimaatatelier

Veranderend klimaat stelt eisen aan inrichting van de stad: Eerste Capelse klimaatatelier

In gesprek over het klimaat

Het weer verandert, droge perioden worden steeds vaker afgewisseld met hele natte perioden. Dit nieuwe klimaat heeft gevolgen voor hoe de overheden en andere partijen de openbare ruimte in de stad - dijken, wegen, waterpartijen - inrichten.

Vorige week opende wethouder Marc Wilson (Openbare Ruimte) in Capelle aan den IJssel een eerste Klimaatatelier waarbij diverse regionale partners – waaronder Schieland en de Krimpenerwaard -  aan de slag gingen met het vraagstuk: “Hoe houden we ook in de toekomst de leefomgeving van de Capellenaar veilig en klimaatbestendig?”

Gezamenlijk

Het nieuwe klimaat stelt eisen aan de aanleg, het beheer en onderhoud van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte. Doel van de bijeenkomst is: alleen gezamenlijk kan de leefomgeving veilig gemaakt worden voor het veranderende klimaat. Daarbij wordt naar de gemeente gekeken om het goede voorbeeld te geven, maar ook andere partijen en de Capellenaren kunnen hieraan bijdragen. Vooral het groener maken van de openbare ruimte en van tuinen om water vast te houden en hittestress tegen te gaan zijn daarbij belangrijk. De gemeente ondersteunt particulieren om te vergroenen door onder andere de acties ‘tegel eruit, groen erin’ en de subsidie voor groene daken en –gevels.

Tweede atelier

Het eerste klimaatatelier werd afgesloten met het bespreken van de kwetsbaarheden in Capelle aan den IJssel voor de thema’s wateroverlast, overstroming, verdroging en hittestress. In maart 2019 volgt een tweede klimaatatelier om nadere afspraken te maken.