Verwacht: Nieuwe foto–expositie in het Dief- en Duifhuisje ‘De Ketensedijk, de Ramp van ’53 en daarna’

Zaterdag 14 april wordt in het Dief- en Duifhuisje om 11 uur de foto-expositie ‘De Ketensedijk, de Ramp van ’53 en daarna’ officieel geopend door Paul van den Eijnden, hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en oud-wethouder van Capelle aan den IJssel.

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat zuidwest Nederland zwaar getroffen werd door de watersnoodramp. Capelle kroop in de Rampnacht door het oog van de naald. De Ketensedijk, nabij het Dief- en Duifhuisje, kreeg het zwaar te verduren. De foto-expositie besteedt hier uiteraard aandacht aan. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de schat aan gedigitaliseerde foto’s uit onze eigen HVC-Beeldbank.

Onder andere als gevolg van ‘De Ramp van ‘53’ voltrokken zich in de jaren daarna grote veranderingen op en rond de Ketensedijk, zowel binnen als -buitendijks. De Hollandsche IJsselkering en de Algerabrug werden gebouwd. In de buurt van het Dief- en Duifhuisje werd het uitbreidingsplan ’t Slot’ in gang gezet. Een belangrijke ontwikkeling die eveneens middels foto’s uit de HVC-collectie wordt getoond. En er is aandacht voor de bedrijvigheid die er was in die jaren, maar die nu geheel is verdwenen, zoals Feenstra beton, de touwbaan en de drijvende houtopslag. De foto-expositie is samen gesteld door Paul Weyling.

De kastelen van Capelle

Op de zolder van het Dief- en Duifhuisje wordt het verhaal van de kastelen van Capelle verteld. Dus ook dat van het Dief- en Duifhuisje. Er zijn maquettes en archeologische vondsten te zien.

Rondleiding Slotpark

Het Dief- en Duifhuisje is geopend van april t/m oktober, iedere tweede zaterdag van
13.00 – 16.00 uur. Om 14.00 uur kunt u dan tevens deelnemen aan een rondleiding door de directe omgeving van het Dief- en Duifhuisje, waaronder het Slotpark.

We kijken uit naar uw bezoek op 14 april of later in het jaar!