Verzilting blijft aandachtspunt door voorspelde wind

Verzilting blijft aandachtspunt door voorspelde wind

Krimpenerwaard

De wateraanvoer vanuit de Rijn en de Maas blijft voorlopig laag. De combinatie met de voorspelde wind kan tijdelijk het risico op verzilting in de Hollandsche IJssel weer vergroten.

Hier zijn wij extra alert op en treffen waar nodig maatregelen samen met Rijkswaterstaat.

In het algemeen is de zoutindringing vanuit zee juist verder afgenomen. De extra wateraanvoer over de Lek via de Krimpenerwaard naar de Hollandsche IJssel is daarom stopgezet.

Inspecties kades

De extra inspectierondes van de droogtegevoelige kades zijn gestopt. Onze medewerkers voeren weer de reguliere inspecties van de kades uit. Gedurende de zomermaanden zijn wij bij de extra inspecties ondersteund door onze vrijwillige dijkbewaking. Zij hebben ons daarmee ontzettend geholpen. Door de inspecties zijn scheuren snel opgespoord en is er – als dat nodig was – actie op ondernomen. Zo hebben we in ons gebied droge voeten gehouden.