Voorjaarsinspecties dijken begonnen

Voorjaarsinspecties dijken begonnen

Inspectie dijken

Inspecteurs van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard inspecteren alle dijken. In totaal beheren we ongeveer 71 kilometer aan dijken langs de rivieren en 216 km kades. Het stormseizoen is bijna afgelopen. Daarom controleren we of de dijken de winter en stormen goed hebben doorstaan.

Op basis van deze inspectieronde bepalen we waar in de komende maanden aanvullend onderhoud moet worden gepleegd. De inspecties worden digitaal verwerkt zodat we snel een goed beeld hebben van de schades en op korte termijn de juiste maatregelen kunnen treffen.

Van 1 oktober tot 15 april is het gesloten seizoen van de waterkeringen. Dan wordt niet of zo min mogelijk gewerkt aan de dijken en houden we de dijken extra in de gaten.