Wat zit er eigenlijk in ons oppervlaktewater?

Wat zit er eigenlijk in ons oppervlaktewater?

Waterkwaliteit op de kaart

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bemonstert jaarlijks op meer dan 100 locaties het water om de waterkwaliteit te analyseren. We onderzoeken deze monsters op natuurlijk voorkomende stoffen zoals chloride en nutriënten. Op locaties waar deze stoffen verwacht worden, onderzoeken we deze monsters ook op verontreinigende stoffen zoals zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen.

Sinds kort zijn deze metingen ook terug te vinden op onze website. Op de kaart staan de meetpunten weergegeven waar de laatste 10 jaar onderzoek is gedaan naar de waterkwaliteit. Door op een meetpunt te klikken krijgt u meer informatie over deze locatie. Van ieder meetpunt is het mogelijk om de meetgegevens als tabel of als grafiek te openen.

Niet alles wat in het water zit kun je zien. Toch kun je al best wel wat zeggen over de waterkwaliteit door goed te kijken.

Wanneer is water schoon?

  • het water helder is, en niet troebel
  • er waterplanten groeien, onder water en langs de oever
  • er verschillende soorten vis in het water leven
  • er geen rotzooi zoals afval, papier, fietsen, winkelwagentjes en dergelijke in het water ligt
  • er geen schuim op het water drijft
  • het niet stinkt
  • en er geen zichtbare verontreiniging aanwezig is, zoals olie

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de waterkwaliteit of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen door te bellen naar 010 45 37 200 of te mailen naar info@hhsk.nl. Een melding maken van vuil water kunt u ook doen via het formulier op onze website.