Water van de Lek naar de Hollandsche IJssel pompen, helpt dat?

Water van de Lek naar de Hollandsche IJssel pompen, helpt dat?

Meetboot Rijkswaterstaat

Afgelopen zomer heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zoet water uit de Lek via de “doorvoer Krimpenerwaard” naar de Hollandsche IJssel gepompt. Dit gebeurde vanaf augustus om verzilting van de Hollandsche IJssel als gevolg van droogte tegen te gaan. Volgende week gaan we waarschijnlijk opnieuw zoet water doorvoeren. Rijkswaterstaat gaat vervolgens meten wat het effect hiervan is.

Het is nu een goed moment om de effectiviteit van deze doorvoer te meten, omdat de Rijnaanvoer nog steeds laag is, de Hollandsche IJssel nog verzilt is, er voorlopig waarschijnlijk geen regen valt en de watervraag lager is, doordat het groeiseizoen voorbij is.

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft deze week water ingelaten op de Hollandsche IJssel via de Waaiersluis. Welk effect dit heeft op het zoutgehalte is door Rijkswaterstaat gemeten met een boot. Volgende week wordt de bijdrage van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de zoetwaterbuffer gemeten.

Tot deze zomer was het creëren van een zoetwaterbuffer in de Hollandsche IJssel een theoretische mogelijkheid. Vanaf augustus is deze voor het eerst en met succes in de praktijk gebracht als onderdeel van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+).