Water voor de Bloemenbuurt

Water voor de Bloemenbuurt

Op woensdag 7 november stelden hoogheemraad Dorenda Gerts en wethouder Bert Wijbenga samen met buurtbewoners een bijzondere pomp in gebruik in de Rotterdamse Bloemenbuurt. Aangesloten op een nieuwe ondergrondse persleiding zorgt deze pomp voor grondwateraanvulling in de buurt.

Doel van dit project is het nathouden van de houten paalfunderingen van woningen in de Bloemenbuurt. Zo zijn ze beter beschermd tegen paalrot. De gemeente, het hoogheemraadschap en de initiatiefgroep ‘Grondwater op peil!’ van bewoners werken samen in dit project.

Oog voor omgeving

Het hoogheemraadschap ondersteunt dit initiatief van de bewoners van harte. Daarom hebben we geïnvesteerd in de waterhuishouding in de omgeving. Het watersysteem is nu zo ingericht dat het grondwater in het Kleiwegkwartier op een duurzame en veilige manier kan worden aangevuld. Zo heeft de buurt én natte palen én schoon water in de Bergse Plassen.