Waterschap broedplaats voor innovatie

Waterschap broedplaats voor innovatie

Afvalwaterzuivering Kralingseveer

Of het nu gaat om slimme oplossingen voor wateroverlast of energiebesparende maatregelen; innovatie heeft de toekomst! Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ontpopt zich tot broedplaats voor innovatieve wateroplossingen. We pakken de problemen van nu aan én zoeken naar optimalisatie van bestaande processen voor de toekomst.

Op maandag 16 april is er een Innovatie Challenge gestart binnen het waterschap om de beste ideeën boven water te krijgen en in een stroomversnelling te brengen. In 2025 willen wij energieneutraal zijn en in 2050 volledig circulair. Als wij deze duurzame doelstellingen willen behalen en de uitdagingen die de klimaatverandering ons brengt voor willen blijven, moeten we nu acteren. Wij zijn al een aantal jaren goed bezig. Zo halen wij biogas uit zuiveringsslib waarmee we een waardevolle grondstof terugwinnen. We wekken zelf, duurzaam energie op uit afvalwater, zon en wind. We draaien ook een pilot om onze gemalen, die veel stroom gebruiken om het waterpeil te regelen, af te stemmen op het aanbod op het elektriciteitsnet.

Samenwerken

Innoveren doe je niet alleen, ook wij niet. Waterschappen delen onderling informatie met elkaar maar ook buiten de muren is veel kennis beschikbaar. Zo werken we naast andere overheidsorganisaties ook samen met kennisinstituten zoals hogescholen en universiteiten. Wij zijn aangesloten bij VPDelta, een samenwerkingsverband dat innovatie stimuleert door het creëren van proeftuinen waarin partijen van alle niveaus innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Met bedrijven werken wij vaak samen om innovatieve ideeën te kunnen realiseren.

Wij hebben vorig jaar meegedaan aan de Circular Challenge van BlueCity 010 waar studenten onder begeleiding van BlueCity en collega’s van het waterschap een circulaire oplossing hebben gevonden voor onze afvalstroom roostergoed.