Waterschappen in NTR-serie ‘Het Klokhuis over water’

Waterschappen in NTR-serie ‘Het Klokhuis over water’

Klokhuis over water

Nederland is een waterland. Dat we al eeuwen een strijd voeren tegen het water, weet bijna ieder kind. Maar hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Dat is vanaf woensdag 28 februari te zien in de 10-delige NTR-serie Het Klokhuis over water. De afleveringen ‘Waterpeil’, ‘Veilige dijken’ en ‘Zwemmen in natuurwater’ zijn mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen.

In de educatieve serie komt via verschillende onderwerpen aan bod hoe het water in Nederland wordt beheerd. Zo zoekt Janouk uit hoe de waterschappen het waterpeil in stand houden. Gaat Nienke op pad met dijkinspecteur Adrie, die haar laat zien hoe de dijken veilig worden gehouden. En doet Pascal mee aan een crisisoefening bij een overstroming.

Waterpeil - 28 februari om 18:40 op NPO 3
Te veel water zorgt voor overlast: weilanden die te nat zijn, kelders die vollopen of zelfs overstromingen. Maar te weinig water in een gebied is ook niet goed. Dat veroorzaakt bijvoorbeeld problemen voor de landbouw en de scheepvaart. Daarom draait in ons land alles om de juiste stand van het water: het waterpeil. Daar zorgen de waterschappen voor. Hoe doen ze dat? Janouk zoekt het uit. In hun vlog vertellen Wendel en Liza wat je moet doen als het waterpeil stijgt.

Veilige dijken - 14 maart om 18:40 op NPO 3                         
Klimaatverandering zorgt ervoor dat het meer en heviger gaat regenen. Meer regen betekent dat er ook meer water wordt aangevoerd via de zee en de grote rivieren. Daarom is het extra belangrijk dat de dijken sterk zijn. Maar hoe doe je dat en waar let je op?

Nienke gaat op pad met dijkinspecteur Adrie. Een extra probleem voor de dijken is de muskusrat. Hij graaft gangen onder de grond waardoor er holen in de dijken ontstaan. Dat kan leiden tot overstromingen. Muskusrattenvanger Arjan neemt Nienke mee op inspectie. Ook zingen en rappen de Dos Hermanos over de dijken in Nederland.

Zwemmen in natuurwater - 4 april om 18:40 op NPO 3
In Nederland zijn er zo’n 700 plekken waar je officieel mag zwemmen in de natuur. Om zoveel mogelijk mensen veilig te laten zwemmen, wordt het water in het zomerseizoen om de 2 weken gecontroleerd op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalg. Als het water niet gezond is, worden er maatregelen genomen. Hoe dat gaat, zoekt Eva tot op de bodem uit! In een sketch zwemmen de oermensen in alle soorten natuurwater, want 'daar word je hard van’.

Overzicht alle afleveringen
Het Klokhuis over water wordt elke woensdag om 18:40 uitgezonden op NPO 3.

- Waterpeil - 28 februari
- Vissentrektocht - 7 maart
- Veilige dijken - 14 maart
- Crisisoefening overstroming - 21 maart
- Rioolwaterzuivering - 28 maart
- Zwemmen in natuurwater - 4 april
- Klokhuiswerelderfgoed: de Oosterscheldekering - 11 april
- Schone grachten - 18 april
- Het Woudagemaal - 25 april
- Sluizen - 2 mei

Op de website van Het Klokhuis is meer informatie te vinden over de afleveringen.