We blijven ons inzetten tegen droogte en verzilting

We blijven ons inzetten tegen droogte en verzilting

We blijven zoetwater ons gebied inlaten.

De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat maakte het landelijke Managementteam Watertekorten gisteren al bekend. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. Alle maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht, ook in ons beheersgebied.

Het aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte neemt toe. Zwemmers moeten oppassen. De aanvoer van water via de rivieren blijft onvoldoende om zonder de huidige maatregelen het zoute water terug te dringen.

Schipperen tussen water bufferen en water bergen

We laten nog steeds zo veel mogelijk water van goede kwaliteit het gebied in, onder meer via de Bergsluis in Rotterdam. Dat is nodig om de keringen sterk en veilig te houden, voor funderingen van woningen, voor de waterkwaliteit (in natuurgebieden), voor de landbouw en het beperken van bodemdaling. Er zijn deze week meerdere watergangen in ons gebied schoongemaakt zodat het water goed blijft stromen en we het goed kunnen doorvoeren. We hebben inmiddels een behoorlijke zoetwatervoorraad opgebouwd voor ons gebied. Zo is de Zevenhuizerplas maximaal op peil dankzij het water dat we nog aan konden voeren via de Snelle Sluis in Moordrecht. De Eendragtspolder blijft beschikbaar voor waterberging, ook andere peilgebieden bemalen we voor om op plekken waar dit mogelijk is nu alvast ruimte te creëren voor neerslag. Het blijft dus schipperen tussen voldoende zoetwater bufferen in ons gebied, en voldoende ruimte creëren om neerslag op te kunnen vangen.

Op deze punten laten wij zoetwater in voor dit gebied.

Op de punten in het kaartje hierboven laten wij zoetwater in voor dit gebied.

Zoetwaterdoorvoer vanuit de Lek door de Krimpenerwaard.

Op dit kaartje ziet u de zoetwaterdoorvoer vanuit de Lek door de Krimpenerwaard naar de Hollandsche IJssel.

We blijven alert op onze dijken en kades

Daarnaast blijven we uiteraard de dijken en kades inspecteren. Waar nodig houden we dijkvakken extra in de gaten door deze continue te monitoren en als het nodig is repareren we scheuren of gaten direct.  

Op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken en alle media die over ons schrijft? Kijk dan op www.hhsk.nl/droogte en volg ons op Twitter: www.twitter.com/hhsenk of Facebook: www.facebook.com/hhsenk.