Wegenbeheer in de Krimpenerwaard

Wegenbeheer in de Krimpenerwaard

Nota Wegen voorkant

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft de Nota Wegen in ontwerp vastgesteld. In de Nota Wegen is het bestaande beleid gebundeld en staat beschreven hoe we met onze wegen om willen gaan.

Het beleid blijft hetzelfde als het bestaande beleid. Er zijn wel accentverschillen doorgevoerd en keuzes zijn explicieter gemaakt. Het gaat daarbij onder andere om de verwerking van landelijke en regionale ontwikkelingen en het doorvoeren van nieuw landelijk beleid (Omgevingswet, Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, Regionaal Verkeer en Vervoerplan). Er is meer aandacht voor medegebruik van wegen, duurzaamheid, participatie en samenwerking.

De ontwerp-Nota Wegen ligt zes weken ter inzage. In die tijd kunnen belanghebbenden hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

“Veiligheid op onze wegen vinden wij heel belangrijk en wij richten de wegen daar ook op in. Gedrag hebben wij geen invloed op maar als iedereen zich aan de regels houdt, draagt iedereen bij aan de verkeersveiligheid!”, zegt hoogheemraad Paul van den Eijnden.