Werk aan de Groenendijk

Werk aan de Groenendijk

Groenendijk

Vanaf maandag 20 augustus gaat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkzaamheden uitvoeren op de Groenendijk tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Dat is nodig, omdat uit de meest recente inspectie is gebleken dat de dijk niet aan de vereiste hoogte en afmetingen voldoet.

Daarom gaan we de berm ophogen met klei en het talud voorzien van de juiste afmetingen. Daarnaast voeren we op enkele plekken aanvullend onderzoek uit aan het dijktalud vanwege lokale zettingen. Dit onderzoek vindt plaats op dinsdag 17 en woensdag 18 juli.

Eenrichtingsverkeer vanaf 20 augustus

Voor de werkzaamheden op de Groenendijk moeten we klei aanvoeren. Omdat de weg op de dijk smal is, geldt hier vanaf maandag 20 augustus eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer in de rijrichting van Kortenoord naar Capelle aan den IJssel. Daarnaast is in overleg met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas een route voor het bouwverkeer vastgesteld. Via deze route moeten zij de wijk uitrijden vanaf de dijk om de woonwijk zoveel mogelijk te ontlasten. Deze wordt met borden aangegeven, die binnenkort worden geplaatst.

Als het weer meewerkt, is de verwachting dat het werk begin oktober klaar is. Als het niet af is, dan pakken we het werk in mei 2019 weer op. Tijdens het stormseizoen, dat duurt van oktober tot april, werken we niet aan de dijk voor uw veiligheid. In die periode wordt het eenrichtingsverkeer ook opgeheven.