Werkzaamheden aan Bergse Linker Rottekade klaar: gebied voldoet aan waterveiligheidsnormen

Werkzaamheden aan Bergse Linker Rottekade klaar: gebied voldoet aan waterveiligheidsnormen

Werkzaamheden aan de Bergse Linker Rottekade

Op maandag 26 november 2018 was het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te gast bij de ledenvergadering van bewonersvereniging Nieuw Terbregge in Rotterdam. Daar sloten wij samen met de bewoners het werk aan de Bergse Linker Rottekade af. De werkzaamheden zijn klaar en de kade wordt eind dit jaar opgeleverd.

Na een intensieve voorbereiding in 2017, waar we de omwonenden zoveel mogelijk bij hebben betrokkenen, startten de werkzaamheden aan de kade begin 2018. De kades zijn dit jaar weer op hoogte gebracht, de boezem is gebaggerd zodat deze weer voldoende water kan aan- en afvoeren en er is gewerkt aan de verbetering van een aantal dammen en duikers. Daarnaast zijn de onderhoudsstroken op de kades weer vrij van obstakels. Daarmee voldoet het gebied de komende jaren weer aan de gestelde waterveiligheidsnormen.
We blijven verantwoordelijk voor het beheer van de watergangen, boezems, duikers en kades in het gebied en zullen daarom enkele keren per jaar onderhoud uitvoeren. Zoals het maaien van de kade en of schonen van de sloten.

Nieuwsgierig hoe het gebied er nu uit ziet? Bekijk dan de drone-beelden, die wij hebben gemaakt.