Wij werken graag mee aan mooi ijs

Wij werken graag mee aan mooi ijs

Schaatsen in de Krimpenerwaard (foto uit 2007)

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt graag mee aan mooi schaatsijs, door onze gemalen op de plekken waar dit mogelijk is stil te zetten. Dit is vooral in de Krimpenerwaard, omdat dit gebied minder snel last heeft van peilstijging. Tijdens deze vorstperiode moeten we de polders in het Schielandse deel wel blijven bemalen, om stijging van het waterpeil in dit laag gelegen gebied te voorkomen. Dit is jammer genoeg minder goed voor de aangroei van ijs, de kans op zwakke plekken of wakken is hierdoor aanzienlijk groter.

Waarom bemalen?

Zonder bemaling met gemalen stijgt het waterpeil in de sloten en vaarten. Lokaal kan dit oplopen tot 10 centimeter per dag. Dit is een te grote stijging om droge voeten te kunnen blijven garanderen. Naast normale neerslag is er met name in het Schielandse deel van het gebied, dat ver onder de zeespiegel ligt (bijna 7 meter), veel kwelwater. Ook is er in de afgelopen periode veel regen gevallen, dat nog steeds nasijpelt in de sloten.

Grote voorzichtigheid is dus geboden bij het betreden van ijs rondom gemalen in het Schielandse deel van dit gebied. Dit betreft de gemeenten Rotterdam, Zuidplas, Lansingerland en Waddinxveen. Hier bevinden zich onder andere de Kralingse Plas, Rottermeren, Bergse Plassen, Ringvaart en de Eendragtspolder.

Voor de actuele ijscondities raden wij u aan de regionale IJsverenigingen te benaderen.