Wil jij ook een gastles in jouw klas?

Wil jij ook een gastles in jouw klas?

Het aantal hoosbuien neemt toe: hoe kunnen we bij dergelijke extreme neerslag toch droge voeten houden in een stad die onder zeeniveau ligt? Hoogheemraad Paul van den Eijnden gaf op 16 april een gastles over het waterbeheer door het waterschap aan VWO5-leerlingen van het Wolfert in Rotterdam.

Het Wolfert Tweetalig in Rotterdam Blijdorp nodigt maandelijks een spreker uit om leerlingen te inspireren met academische inzichten of ervaringen uit de werkpraktijk waar leerlingen in de klas niet direct mee te maken krijgen. Dit keer werd het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gevraagd om een gastcollege te verzorgen over waterbeheer in Rotterdam.

Bestuurder Paul van den Eijnden en beleidsadviseur Jurgen Bals gingen voor de 120 aanwezige leerlingen in op de uitdagingen waar we in Rotterdam voor gesteld staan als gevolg van de klimaatverandering. De dreiging komt niet meer alleen van de zee of van de rivier, maar steeds meer ook uit de lucht: wat doen we met al dat water in het geval van extreme regenval als het riool snel volloopt? Het waterschap voert diverse maatregelen uit om water in de stad vast te houden maar leerlingen werden ook uitgedaagd na te gaan wat men zelf thuis kan doen om wateroverlast tegen te gaan.

Ook een gastles in de klas?

Wil je ook een gastles in de klas? Over waterbeheer, over dijken, polders, gemalen, waterpeilen, waterzuivering, waterberging, bodemdaling of kwaliteit van oppervlaktewater? Vul ons aanvraagformulier voor een gastles of excursie in en we nemen contact met je op.