Zoektocht anders omgaan met bodemdaling in Restveen voortgezet

Zoektocht anders omgaan met bodemdaling in Restveen voortgezet

Gebiedsbijeenkomst 15 februari in Nieuwerkerk aan den IJssel

Naar aanleiding van de bevindingen over de haalbaarheid van andere gebruiksvormen vervolgden bewoners en ondernemers uit het Restveengebied Moordrecht hun gesprek over de toekomst van het gebied. Zij bespraken hun bevindingen met wethouder Zuidplas Jan Hordijk, hoogheemraad Dorenda Gerts van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland.

Directe aanleiding voor het vervolggesprek waren de resultaten van het onderzoek dat door Sweco en WER is uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van mogelijke andere vormen van gebruik in Restveen.

Omgaan met bodemdalingsproblematiek

Al langer voeren betrokkenen gesprekken met elkaar over hoe om te gaan met de bodemdalingsproblematiek. Voortzetting van de traditie van het regelmatig verlagen van het waterpeil loopt tegen fysieke en financiële grenzen op, wat het bestuurlijk en maatschappelijk niet langer te verantwoorden maakt om daarmee door te gaan. Er is niet één pasklare oplossing. Alle betrokkenen zullen moeten zoeken naar een voor hen, individueel, passende oplossing. De betrokken overheden ondersteunen deze individuele processen van aanpassen waar mogelijk. Het onderzoek naar de levensvatbaarheid naar andere gebruiksvormen is een voorbeeld daarvan. Onderzochte vormen zijn onder andere zonne-energie, waterberging, recreatie, natte teelten.

Gebiedsmanager

Gemeente Zuidplas, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland zetten voor concrete initiatieven een Gebiedsmanager Restveen in. Deze is beschikbaar voor iedereen in het gebied om gesprekken mee te voeren over zijn of haar persoonlijke situatie en wensen of plannen. Bovendien heeft deze persoon ook korte lijnen naar bestuurders en binnen de drie overheidsorganisaties om zo mogelijk onnodige hindernissen te slechten en bij te dragen aan het versnellen van de realisatie van de initiatieven.

Hoogheemraad Gerts: “we willen graag een beter beeld krijgen van alle individuele belangen in dit gebied om van daaruit samen tot initiatieven te komen waar vooral de bewoners en ondernemers in dit gebied zelf het meest bij gebaat zijn.”

Werkbezoek Rijk

Dat ook het Rijk de ernst van de bodemdalingsproblematiek ziet blijkt uit het bezoek van minister Schouten (LNV) en staatssecretaris van Veldhoven op 12 februari 2018 aan de boerderij Van Zuijlen om zich te informeren over bodemdaling en waterpeilbeheersing.