Afspraken voor een goede waterkwaliteit

Afspraken voor een goede waterkwaliteit

Natuurvriendelijke oevers

Ook in kleine wateren is een goede waterkwaliteit belangrijk. Bijvoorbeeld voor de planten en dieren in en om het water.

Een goede waterkwaliteit is ook nodig voor de functie waarvoor het water gebruikt wordt. Dat geldt vooral voor kleine wateren die in verbinding staan met grote wateren. Daarom gaan provincies en waterschappen afspraken maken, om te zorgen voor een goede waterkwaliteit in kleine wateren.

Het gaat om wateren kleiner dan 50.000 vierkante meter, die aansluiten op grotere wateren. Deze kleinere wateren worden ‘overige wateren’ genoemd. Overige wateren kunnen helpen bij de functies van grotere wateren waar een goede kwaliteit van belang is. Denk bijvoorbeeld aan officieel zwemwater, grondwaterbeschermingsgebieden en Natuur Netwerk Nederland. Dezelfde regels en afspraken Waterschappen en provincies willen dezelfde regels en uitgangspunten voor overige wateren. Daarom hebben zij afgesproken, om samen maatregelen op te stellen. Het gaat om maatregelen voor het bereiken van ecologische doelen voor overige wateren.

Op 12 december 2019 ondertekenden provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en bijna alle waterschappen in deze twee provincies de overeenkomst ‘ecologische doelen voor overige wateren’. Bestuurder Agnes van Zoelen deed dat namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.