Bezoek dit weekend monumentale gemalen

Bezoek dit weekend monumentale gemalen

Op zaterdag 14 september openen het historisch gemaal Jan Anne Beijerinck, rijksmonument Reinier Blok, poldergemaal De Hooge Boezem, gemaal Westersingel en gemaal Verdoold de deuren. De Historische vereniging Golderake stelt de oudheidskamer in gemaal Verdoold open voor publiek.

Historisch gemaal Beijerinck

Bermweg 15, Capelle aan den IJssel
Het Jan Anne Beijerinckgemaal, genoemd naar de waterbouwkundige die onder meer de Zuidplas heeft drooggelegd in de 19e eeuw, is het oudste nog functionerende elektrische gemaal van Nederland. Het wordt alleen gebruikt in geval van nood. Maar speciaal voor bezoekers tijdens de Open Monumentendag zal het gemaal de hele dag in werking worden gesteld.

U krijgt een rondleiding door het gemaal door mensen van de Stichting Beijerinckgemaal die het gemaal beheert. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur bent u welkom!

Rijksmonument gemaal Reinier Blok

Breekade 2, 2924 AB Krimpen aan den IJssel
Het gemaal Reinier Blok  uit 1878 bemaalde de polders van de gemeente Lekkerkerk, en is vernoemd naar de burgemeester van Lekkerkerk en schout van de polder. Het gemaal is in 2003 op een openbare veiling verkocht, en daarna verbouwd tot woonhuis. De relatief nieuwe dieselmotoren zijn daarbij verwijderd, maar de centrifugaalpompen uit 1911 en 1923, de elektromotor uit 1944, en de stoomketels uit 1878 zijn nog steeds aanwezig en te bekijken. De woonvertrekken van het gemaal zijn niet bezichtigen.

De huidige bewoners, Michel van Cappellen en Lisette Monden, nodigen u van harte uit om langs te komen tussen 10.00 uur en 17.00 uur!

Gemaal De Hooge Boezem

Hoogstraat 31, Haastrecht
Het gemaal Hooge Boezem is in 1873 gebouwd om te kunnen blijven wonen en werken onder zeeniveau. Een groot deel van de oorspronkelijke machinerie is hier nog in zijn volle indrukwekkende omvang te zien.

Waarom is de Krimpenerwaard een lappendeken van weilanden met ontelbare slootjes? Hoe komt het dat sommige polders zo veel dieper liggen dan andere? Hoe zag dit gebied er 1000 jaar geleden uit? Waarom heb je in de Krimpenerwaard alleen grasland en geen aardappelteelt? Na een bezoek aan het Gemaal in Haastrecht weet je alles over het ontstaan van de polders, wat de bedreigingen zijn en wat er allemaal voor nodig is om in dit laaggelegen gebied te kunnen blijven wonen en werken.

Gemaal Westersingel

Westersingel 314, Rotterdam
Het gemaal Westersingel vormde een onderdeel van het Waterproject. Met dit project verwierf de Rotterdamse stadsarchitect Willem Nicolaas Rose in de negentiende eeuw grote faam. Hij loste met dit innovatieve project niet alleen de grote problemen met de Rotterdamse watervoorziening op, maar verrijkte meteen de stad met de schitterende singels, zoals de Heemraadsingel en de Westersingel, waarin dit gemaal ligt. De aanleg van gemalen was noodzakelijk door de aanleg van een uitgebreid riolennetwerk in Rotterdam. Het gemaal Westersingel van architect G.J. de Jongh is gebouwd in neorenaissance stijl en opgeleverd in 1891. Het gemaal verving een ouder exemplaar dat op ongeveer dezelfde plek stond.

Gemaal Verdoold

Kattendijk 1, Gouderak

Het Gemaal Verdoold  is het oudste, nog werkende, gemaal van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het houdt het water in de achtergelegen polders op peil. Bij een te hoge waterstand pompt het gemaal het water naar de Hollandsche IJssel. Het is een Rijksmonument en geheel gerenoveerd. Tijdens Open Monumentendag op 13 september 2014 was het gemaal voor het eerst in jaren weer open voor het publiek.
De Historische Vereniging Golderake heeft hier haar kantoor en een tentoonstellingsruimte en verzorgt regelmatig een expositie. Dit jaar is het thema “Plekken van Plezier in Gouderak” met fraaie foto’s van de natuurgebieden en de lokale sportverenigingen.