Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder

Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder

Bleiswijkse Zoom

De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en groengebied langs de Rotte. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om dit gebied natuurlijk schoner en gezonder te maken.

Met een betere kwaliteit van het water in de recreatieplas (streven is: vrij van blauwalg) en meer balans in de flora en fauna in en om de plas. Dit najaar start de voorbereiding, in 2020 en 2021 vinden de werkzaamheden plaats en in het voorjaar van 2021 is het project klaar.

Een goede balans van flora en fauna is de basis voor een natuurlijk schone Bleiswijkse Zoom. Daarvoor is het allereerst nodig om takken, stammen en bladeren weg te halen uit en om de recreatieplas. Ook moet de plas worden uitgebaggerd. Voor het baggeren, worden eerst zoveel mogelijk vissen overgebracht naar ander water. Dit gebeurt met medewerking van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Na afloop van de werkzaamheden, wordt een deel van de vis teruggeplaatst voor een evenwichtige visstand.

Mooier en beter met hulp van moeder natuur

De waterkanten van de Bleiswijkse Zoom worden voor een deel zo ingericht, dat er goed oeverplanten kunnen gaan groeien. Begroeide oevers zorgen op een natuurlijke manier voor verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Ook zien deze natuurvriendelijke oevers er weelderig uit en kunnen (water)dieren er goed in schuilen, eten vinden en opgroeien.

Een natuurlijk schoon water- en groengebied

Water uit de Rotte wordt omgeleid. In dit water zitten voedingstoffen waardoor algen kunnen groeien. De bedoeling is om algengroei in de zwemplas Bleiswijkse Zoom zoveel mogelijk te beperken. Daarom komen er minder vissen die de bodem omwoelen en wordt bij het opschonen van de plas Phoslock© gebruikt. Dit is een soort klei met lanthaan, een zachte metaalstof die fosfaat bindt. Met al deze maatregelen zorgen het waterschap, het recreatieschap en de gemeente ervoor dat de Bleiswijkse Zoom weer een natuurlijk schoon water- en groengebied wordt. Een fijne plek waar omwonenden, natuurliefhebbers, recreanten, zwemmers en vissers de komende jaren weer volop kunnen genieten.

De integrale aanpak voor het verbeteren van de Bleiswijkse Zoom wordt voor een deel gefinancierd met een subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en een bijdrage van Provincie Zuid-Holland.