Boomstronken worden onderwatereilandjes

Boomstronken worden onderwatereilandjes

Oeverbescherming

De aanleg van natuurvriendelijke oevers in het Rottemerengebied gaat goed. Langs het eiland Pekland is de oeverbescherming van bundels takken al klaar. Met bagger en zand worden daar nu schuine waterkanten gemaakt. Voor Pekland zijn een paar mini onderwatereilandjes gemaakt. Straks een prima leefplek voor bijvoorbeeld de rivierdonderpad.

De mini eilandjes zijn gemaakt van boomwortels. Hiervoor hebben we bomen hergebruikt die Rijkswaterstaat heeft moeten weghalen voor watercompensatie van het project A16-Rotterdam. Ondersteboven zijn de boomstammen in de rivierbodem geduwd. Zo vormen de boomwortels aan het wateroppervlak mini eilandjes half onderwater.

GOEDE WATERKWALITEIT

Voor een goede kwaliteit van het water, is het belangrijk dat er in en om het water verschillende planten en dieren leven. Daarom leggen we in het Rottemerengebied natuurvriendelijke oevers aan. Deze groene oevers komen langs Pekland en op delen van de waterkanten van de Rotte in Lansingerland en Zuidplas. Het project is eind maart 2020 klaar.