Nieuw Koningsveldeplein: spelen op een waterberging

Nieuw Koningsveldeplein: spelen op een waterberging

Koningsveldeplein

Je ziet er niets van, maar kinderen die spelen op de Krajicek Playground op het Koningsveldeplein in Rotterdam, ballen bovenop een waterberging. Onder de playground liggen namelijk kratten die ruim 1000 badkuipen aan regenwater op kunnen vangen, vasthouden en langzaam in de grond laten zakken. Zo helpt het plein wateroverlast in de stad tegen te gaan.

Opening

Op vrijdag 19 juli 2019 is het Koningsveldeplein heropend door Willem Sulsters, directeur gebiedskwaliteit Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, Gerlinde van Raalte, directeur van de Krajicek Foundation en Agnes van Zoelen, hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Op zoek naar oplossingen om water beter op te vangen

Samen met de gemeente en de inwoners van Rotterdam werkt het hoogheemraadschap eraan om water beter op te kunnen vangen in de stad. Het Koningsveldeplein is hier een belangrijke stap in.

In de stad waar zoveel bebouwing en bestrating is, moeten we op zoek naar dit soort oplossingen om overbelasting van het riool en grote plassen water op straat of in kelders te voorkomen. Het opgevangen water vult bovendien het grondwater aan waardoor de bodem minder snel uitdroogt. Erg nuttig dus bij steeds vaker voorkomende perioden van droogte.

Ook een rol voor bewoners

Bewoners kunnen hierbij helpen door bijvoorbeeld de tegels in hun tuin te vervangen door planten of door regenwater op te vangen in een regenton. Zo kan men net als bij het schoolgebouw op het Koningsveldenplein de regenpijp afzagen en het water in een ton opvangen, in plaats van dat het via de regenpijp in het riool terecht komt. Meer informatie staat op www.hhsk.nl/tuintips.