Nieuwe installatie om meer energie op te wekken

Nieuwe installatie om meer energie op te wekken

Themista®-installatie

De bouw van de Themista®-installatie op de zuivering Kralingseveer in Capelle aan den IJssel is klaar. Dankzij deze installatie gaan wij in 2020 nóg meer energie opwekken uit afvalwater.

Na het zuiveren van rioolwater blijven er twee producten over; schoon water en slib. Het schone water gaat terug de natuur in. Van het slib maken wij energie. Dit doen wij door het slib te vergisten. Bij de vergisting komt biogas vrij die wij omzetten in energie om zo de hele zuivering van stroom te voorzien.

Meer energie en minder vervoer

Met Themista® maken we meer biogas uit dezelfde hoeveelheid zuiveringsslib. De installatie heeft nieuwe technieken waardoor we de opbrengst van biogas uit slib kunnen verhogen. We wekken dankzij deze vernieuwing niet alleen meer energie op, we hoeven ook minder afval af te voeren waardoor er minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Nu het bouwen klaar is gaan we de installatie in testen. Als alle testen goed gaan kunnen we nog voor de zomer Themista® in gebruik nemen.

Samenwerking

De realisatie van de praktijkinstallatie wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waarbij nauw samengewerkt is waterschap Zuiderzeeland en STOWA. Dit project wordt mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.