Regels langs dijken zijn aangepast

U woont aan de dijk of heeft u een stuk grond langs de dijk? Dan is onderstaande informatie heel interessant voor u. Er gelden namelijk regels voor bijvoorbeeld bouwen, tuinen aanleggen en kabels en leidingen op en langs de dijken

. Dijken zorgen ervoor dat water uit de rivieren of de zee niet de achterliggende polders in kan stromen. In een land waar we onder zeeniveau wonen, zijn dijken van levensbelang. Voor de zomer informeerde we u erover dat de regels langs dijken werden aangepast. U heeft daarna de tijd gekregen om op de regels te reageren. Op dinsdag 22 oktober heeft het dagelijks bestuur van het waterschap de regels definitief vastgesteld. Voor meer informatie zie: www.hhsk.nl/wonenaaneendijk

De beleidsregel treedt op 30 oktober 2019 in werking.