Ruw maken glad asfalt tussen Lageweg en de Zuidwestelijke Randweg

Ruw maken glad asfalt tussen Lageweg en de Zuidwestelijke Randweg

Kattendijk

Op 16, 17, 18 en 25 oktober rijdt op de Kattendijk en de Middelblok een auto met staalborstels die de weg weer ruw maakt. De hele lengte van de dijkweg tussen de Lageweg en Zuidwestelijke randweg wordt aangepakt om te voorkomen dat auto’s van de weg in Gouderak glijden.

VERTRAGING TIJDENS WERKZAAMHEDEN

Doorgaand verkeer kan hinder ondervinden van deze werkzaamheden. De wachttijd kan oplopen tot 20 minuten. Als hulpdiensten er langs moeten, wordt daar meteen ruimte voor gemaakt.
Bij de uitvoering maken we gebruik van een rijdende afzetting. Daarnaast zijn twee verkeersregelaars aanwezig die het verkeer langs de werkzaamheden kunnen leiden.

Globale planning

Op woensdag 16 oktober beginnen de werkzaamheden (om ongeveer 8.30 uur) vanaf het voetbalveld op de Kattendijk. We werken vanaf de Kattendijk in de richting van de Lageweg/IJsseldijk Noord en vervolgens terug richting voetbalveld. Daarna wordt vanaf de Kattendijk 137a (het tussenliggende deel is al gedaan) in de richting Gouderak gewerkt. Hoe laat dat precies is, hangt van de voortgang af. Op donderdag 17 oktober wordt vanaf de Zuidwestelijke randweg richting Gouderak gewerkt. In eerste instantie ruwen we het asfalt in de bochten op.

Op de vrijdagen (18 en 25 oktober) pakken we de rechte delen aan. Er wordt gewerkt tussen 8.30 en 17.00 uur.

Verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars. We proberen de vertraging tot een minimum te beperken.