Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers in Bergambacht

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers in Bergambacht

Bloemrijke oever

Met een subsidie van 50.000 euro draagt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard fors bij aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Bergambacht.

Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een goede (ecologische) kwaliteit van het water in sloten en plassen. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers te stimuleren, verstrekt het hoogheemraadschap jaarlijks maximaal 50.000 euro subsidie.

De financiële bijdrage wordt toegekend op voorwaarde dat de oevers binnen twee jaar worden aangelegd en ten minste tien jaar als natuurvriendelijke oever worden onderhouden en in stand gehouden. Zowel bij de aanleg als bij het beheer van natuurvriendelijke oevers wordt rekening gehouden met de natuur. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een geleidelijke overgang tussen water en land. Daar kunnen verschillende plantensoorten gaan groeien. Die begroeiing zorgt voor een fijn leefklimaat voor allerlei (water)dieren en -vogels. Zo dragen natuurvriendelijke oevers bij aan een goede waterkwaliteit, biodiversiteit én zijn ze aangenaam om naar te kijken, langs te lopen, fietsen of varen.