Vissen lijden onder hoge watertemperatuur

Vissen lijden onder hoge watertemperatuur

Dode vissen

Op verschillende plekken in ons beheersgebied zijn dode vissen aangetroffen. Grootste boosdoener hierbij is de hoge watertemperatuur. In warm water zit minder zuurstof. Als het zuurstofgehalte te ver daalt krijgen vissen het moeilijk met ademhalen en kunnen ze doodgaan. Vanwege de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en lage zuurstofgehalten neemt de kans op vissterfte toe.

We vinden het natuurlijk vervelend dat zo veel vissen het moeilijk hebben of doodgaan. Er is momenteel echter niet genoeg schoon, zuurstofrijk water voorhanden om dit te voorkomen. Ook het plaatsen van fonteinen of beluchters heeft onvoldoende effect.

RIOOLWATER IN DE SLOOT

Naast hoge watertemperaturen kan ook het overstorten van rioolwater zorgen voor zuurstoftekort en dode vissen. Een overstort vindt plaats als er te veel water in het rioolsysteem stroomt na een hoosbui en het rioolstelsel daardoor overloopt. Rioolwater gemengd met regenwater kan daardoor in watergangen en singels en op straat terechtkomen.

PlantEN GEBRUIKEN OOK ZUURSTOF

Grote hoeveelheden planten kunnen leiden tot een gebrek aan zuurstof in het water. Overdag maken planten zuurstof, maar 's nachts hebben ze juist zuurstof nodig en halen ze dit uit het water. Ook dit kan negatieve gevolgen hebben voor vissen en andere waterdieren die ook zuurstof nodig hebben.

Meld DODE OF ZIEKE DIEREN

U kunt op ieder moment van de dag zieke of dode dieren melden. Het telefoonnummer is 010 45 37 200. In het geval van relatief kleine aantallen komt gewoonlijk de dierenambulance in actie. Bij grotere aantallen schakelen gemeente of waterschap beroepsvissers in.