Wat betekent PFAS voor baggerwerk?

Wat betekent PFAS voor baggerwerk?

Baggerwerkzaamheden

De afgelopen weken kwam de schadelijke stof PFAS regelmatig in het nieuws. PFAS wordt in veel producten en voor uiteenlopende doelen gebruikt. Bijvoorbeeld in verpakkingsmateriaal, cosmetica, kleding en brandwerende materialen. Bij de productie of verwerking ervan kan de stof terechtkomen in het milieu. Zo ook in de bagger.

De Nederlandse overheid heeft in juli van dit jaar bepaald in welke mate PFAS-stoffen mogen voorkomen in bodem en bagger. Met deze nieuwe afspraken kan grond- en baggerwerk op een milieuverantwoorde manier plaatsvinden.

Baggeren in de regio

Het hoogheemraadschap heeft vroegtijdig onderzoek laten uitvoeren naar PFAS-stoffen in bagger binnen het beheersgebied. In de meeste gevallen blijkt dat de PFAS ruim onder de afgesproken grenzen blijft. Geplande baggerwerken kunnen vooralsnog doorgaan, soms met enige vertraging. Ook de huidige wachttijden voor laboratoriumonderzoek hebben daardoor op dit moment weinig gevolgen voor ons werk. Het hoogheemraadschap stemt met de milieudiensten af hoe om te gaan met de monsters die de grenzen licht hebben overschreden.

Gevolg nieuwe afspraken

Het gevolg van de nieuwe tijdelijke regels is een grote vraag naar PFAS-onderzoek en daarmee lange wachttijden. Bagger die niet direct op de kant naast de sloot wordt verwerkt, moet worden onderzocht op PFAS. Een aantal baggerdepots van het Rijk zoals de Slufter op de Maasvlakte in Rotterdam is sinds 1 december 2019 opengesteld voor baggerspecie met PFAS boven de norm. Voor verwerking van bagger op landbouw- en natuurgrond is een nieuwe waarde voor PFAS vastgesteld (minder streng dan voor 1 december 2019). Dit geeft met name voor nieuwe projecten meer ruimte voor het gebruik van de baggerspecie.