Werkzaamheden Franse Kade gereed

Werkzaamheden Franse Kade gereed

Franse Kade in Schoonhoven

Binnen een tijdsbestek van nog geen drie weken zijn de werkzaamheden aan de Franse Kade in Schoonhoven afgerond. De bovenste laag asfalt op de Franse Kade en het vrijliggende fietspad zijn vernieuwd en de Kruising met de Bovenberg/Opweg is anders ingericht.

Aanpassingen kruising

Onder andere ter verbetering van de (fiets)verkeersveiligheid  is de voorrangssituatie aangepast zodat er sprake is van een gelijkwaardige kruising. Het verkeer van rechts heeft voorrang. Daarnaast is het vrijliggend fietspad ter hoogte van de kruising weggehaald en worden de fietsers binnen de 60 km-zone op de rijbaan gepositioneerd. Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld en worden onveilige situaties voor overstekende fietsers door ongewone verkeersbewegingen voorkomen.  Zowel de kruising als de fietsoversteek zijn uitgevoerd in rood asfalt.

De oude fietsbrug wordt na de vakantieperiode gesloopt door onze eigen medewerkers  van Zuidbroek.